Continuarea activităților A4 („Școală după școală”) și A7 („Descoperă”) din cadrul Proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”, la Deva, Hunedoara și Orăștie


În luna octombrie a.c., Episcopia Devei și Hunedoarei, în calitate de Beneficiar, și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în calitate de Partener, au continuat activitățile în cadrul Proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”. Astfel, în localitățile Deva, Hunedoara și Orăștie au fost derulate activitățile A4 („Școală după școală”) și A7 („Descoperă”), în cadrul centrelor de implementare a proiectului.

Activitatea A4 („Școală după Școală”) presupune activităţi de educare derulate constant în centre înfiinţate/modernizate prin intermediul proiectului. Așadar, vor fi derulate următoarele tipuri de activități: pregătirea temelor pentru şcoală, recuperare şcolară (unde e cazul), cursuri de limbă engleză, cursuri de informatică, consiliere pastorală, consiliere socială/psihologică, activităţi recreative – activităţi practic-aplicative pe diferite domenii, stimulare a creativității tehnico – ştiintifice, precum și tabere şi excursii tematice. Responsabili de derularea acestei activități sunt psihologii, asistenții sociali și experții „Școală după școală” din cadrul proiectului. Grupul țintă este reprezentat, în cadrul acestei secțiuni a proiectului, de către 280 de copii beneficiari.

În componența Activității A7 („Descoperă”) intră activităţi de recuperare şcolară (unde e cazul), de stimulare a creativităţii elevilor prin ateliere săptămânale de învăţare experimentală a ştiintelor şi elaborare de proiecte inovative (alegerea temelor, documentare, însușirea unor tehnici de lucru specifice, întocmirea materialelor de prezentare a proiectelor) în laboratoare. De bunul mers al Activității A7 („Descoperă”) sunt responsabili experții „școală după școală” din cadrul Proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”. Activitatea are ca grup țintă un număr de 100 de copii beneficiari. Totodată, în cadrul activității sus-numite, se organizează excursii tematice, o tabără de astronomie practică, precum și un concurs.

În concluzie, atât reprezentanții Episcopiei Devei și Hunedoarei implicați în proiect, cât și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara contribuie în mod eficient la dezvoltarea și perpetuarea activităților din cadrul proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”, cât și la atingerea obiectivelor generale ale acestuia.

*

Proiectul „DAR – Dăruiește, Ajută. Respectă” contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 a POSDRU – Domeniul Major de Intervenție 2, prin prisma faptului că vizează prevenirea abandonului școlar, prin dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate-părinți. Proiectul, prin activitățile pe care le cuprinde, pune accentul pe soluții inovative pentru reducerea absenteismului, creșterea motivației pentru învățare, programe de tip „Școală după școală”, educație remedială și învățare asistată pentru copiii defavorizați.