Comunicat de presă – Anunț organizare tabere tematice la Suceava și Arieșeni


COMUNICAT DE PRESĂ

Organizare de tabere tematice în cadrul proiectului

DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă

 

Proiectul DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă își continuă activitățile derulate cu succes în cadrul tuturor secțiunilor, reușind să constituie pentru peisajul hunedorean un reper în prevenirea abandonului școlar și reintegrarea socială a copiilor aflați în dificultate. Proiectul este implementat de Episcopia Devei și Hunedoarei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Proiectul cofinanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” în cadrul contractului de finanțare nr. POSDRU/188/2.2/S/155547 este rodul parteneriatului dinte Biserică și Școală, cele două instituții care constituie fundamentul educației și devenirii unui neam.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 200 a numărului de persoane menținute și reintegrate în educația obligatorie prin elaborarea și aplicarea de metode și instrumente specifice educației remediale de tip ”A doua șansă” la nivelul comunității locale precum și prevenirea și combaterea abandonului școlar și reintegrarea socială a 800 de copii aflați în dificultate, cu vârste între 5 și 16 ani.

Printre beneficiile participării la proiectul DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă se numără și organizarea de tabere tematice pe teritoriul țării noastre. Taberele se vor desfășura în perioada 21-25 octombrie 2015 și în perioada 4-8 octombrie, în două locații diferite, localiatea Frumosu din județul Suceava, unde vor participa 80 de copii și localitatea Arieșeni din județul Alba, unde vor participa 90 de copii.

În cadrul taberelor tematice, copiii vor desfășura activităţi inovative de educaţie non-formală, precum: remodelare comportamentală (unde este cazul), exerciţii atent alese din ramuri sportive ca gimnastică, atletism etc., precum și ateliere de creație, activități de țesut, cusut, brutărie și organizare a diferite concursuri pe echipe.

Taberele se organizează pentru copiii participanți la Activitățile A4 („Școală după școală”) și A5 („Șansa la demnitate”) din cadrul proiectului și oferă copiilor din grupul țintă posibilitatea de integrare în diferite grupuri sociale.