Comunicat de presă – Conferința de încheiere a proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”


Semnatura compusa ok

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința de încheiere a proiectului

DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă

 

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în viața comunității, cerută și așteptată atât de credincioșii ei dar și de societatea civilă laică, dobândește prin asocierea cu reprezentanții în teritoriu ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice o nouă valență.

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, Biserica Ortodoxă Română, are posibilitatea de a demonstra și prin proiectele europene pe care le accesează, realitatea că, dincolo de toate prejudecățile, este o instituție animată și la curent cu cerințele și realitățile societății românești și europene.

Episcopia Ortodoxă Română a Devei și Hunedoarei în calitate de beneficiar și Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara în calitate de partener, anunță sfârșitul proiectului „DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă”

Proiectul cofinanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea părăsirii școlii” în cadrul contractului de finanțare nr. POSDRU/188/2.2/S/155547 este rodul parteneriatului dinte Biserică și Școală, cele două instituții care constituie fundamentul educației și devenirii unui neam.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 200 a numărului de persoane menținute și reintegrate în educația obligatorie prin elaborarea și aplicarea de metode și instrumente specifice educației remediale de tip ”A doua șansă” la nivelul comunității locale precum și prevenirea și combaterea abandonului școlar și reintegrarea socială a 800 de copii aflați în dificultate, cu vârste între 4 și 16 ani.

Conferința de încheiere a proiectului va avea loc în data de 14.12.2015, în Sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, începând cu ora 17:00.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoană contact: Diac. Cristian Țuțuroi

Funcţie: Expert în derularea activităților din cadrul campaniei de conștientizare

Tel: 0254.211.241; 0740.465.247; Fax: 0254.211.241;

Poştă electronică: media@episcopiadevei.ro