Comunicat de presă – Anunțarea serbării „DAR de Crăciun” a copiilor din cadrul proiectului DAR – Dăruiește, Ajută, RespectăCOMUNICAT DE PRESĂ

 

Serbarea „DAR de Crăciun” a copiilor din proiectul DAR – Dăruiește, Ajută, Respectă

 

Vineri, 11 decembrie 2015, începând cu ora 17.00, va avea loc, la Teatrul de Artă din Deva, serbarea „DAR de Crăciun”, la care vor participa preșcolari, elevi, dar și adulți beneficiari ai proiectului POSDRU „D.A.R. – Dăruiește, Ajută, Respectă”.

Spectacolul pregătit de către copiii beneficiari ai proiectului DAR va cuprinde colinde tradiționale și versuri, scenete si demonstrații sportive și dans, prin care aceștia doresc să transmită spectatorilor ceea ce ei au învățat pe parcursul celor aproape 6 luni de proiect DAR: să creadă în ei și în ceea ce pot face, și, mai presus de orice, să creadă că, avându-L pe Dumnezeu alături, își pot înmulți talanții.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea cu 200 a numărului de persoane menținute și reintegrate în educația obligatorie prin elaborarea și aplicarea de metode și instrumente specifice educației remediale de tip A doua șansă la nivelul comunității locale, precum și prevenirea și combaterea abandonului școlar și reintegrarea socială a 800 de copii aflați în dificultate, cu vârste între 5 și 16 ani.

Proiectul „DAR – Dăruiește, Ajută. Respectă” contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 a POSDRU – Domeniul Major de Intervenție 2, prin prisma faptului că vizează prevenirea abandonului școlar, prin dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate-părinți. Proiectul, prin activitățile pe care le cuprinde, pune accentul pe soluții inovative pentru reducerea absenteismului, creșterea motivației pentru învățare, programe de tip „școala după școală”, educație remedială și învățare asistată pentru copiii defavorizați.


Detalii suplimentare puteți obține de la:

 

Persoană contact: Diac. Cristian Țuțuroi

Funcție: Expert în derularea activităților din cadrul campaniei de conștientizare

Tel: 0254.211.241; 0740.465.247; Fax: 0254.211.241;

Poștă electronică: media@episcopiadevei.ro